AJANKOHTAISTA, SYKSY 2012

 • tervetuloa uudet toimijat mukaan!
 • tapaamme Toplaajan työleirillä 29. - 30.10 Kangasalalla
Tutorointipajat


Työleirin jälkeen ToDo
 • Kukin kaivaa esiin kotiläksynä tehdyn oman koulutuksen järjestäjän (attojen integrointi ammatillisiin) tuotteistamispohjan ja varmistaa, että sekä omassa että yhteisessä pohjassa on kaikki olennainen. Kirjaa tarkennukset jne wikiin....
 • Kukin käy tutustumassa oman aineen näkökulmasta purot.wikiin
  http://toplaaja.purot.net/1e_atto_tyossaoppienja tarkistaa, että omat esimerkit ovat siellä ja ajantasalla. Tuodaan esimerkit sinne ellei niitä ole. Käytännön kuvaukset voi tuoda parhaaksi katsolallaan formaatilla esim. SlideShare, Mindmap tms. Kuvauksesta tulee kuitenkin näkyä:
  • Perustutkinto, jossa attoja opittu työssäoppien, Tavoite, Tehtävä / toimeksianto, Mitä tehtiin, minne tuotettiin, Ohjaus, Kuka ohjasi ja millä välineillä, Arviointi, Kuka arvioi? Miten kytkeytyi osaksi kokonaisarviointia?, linkki, esimerkkiin, Yhteyshenkilö, joka antaa lisätietoja
 • Heidi ja Marja työstävät esitystä PowerPointiin
 • 19.11. klo 11:30-14:00 AC:ssä Saara-Leena lisää tähän osoitteen. Aiheena mallin hiominen ja täydentäminen
AC huone: http://yhteys.sasky.fi/atot/

TÄSSÄ TIEDOSTO; JOTA TYÖSTETÄÄN:


12.11. klo 12:00 Sasky Vammalan ammattikoulu, mahdollisuus osallistua AC:n kautta (Saskyllä on olemassa Ac-huone), ilmoittautuminen Saara-Leenalle. Mahdollisuus osallistua paikan päällä?

16.11. Salpaus – Sasky tutorointi päivä – kysytään Maaritilta voiko paikan päällä

Työryhmän työkokous AC:ssä
 • 10.12. klo 12:00 -14:00

MUUTOS:

Uusi ajankohta: 12.12 klo: 12-14

T. Saara-Leena

TYÖLEIRILLÄ TYÖSTETYT MALLIT:

PROSESSIKAAVIO: ryhmä- ja yksilömallit samassa

EDUT JA HAITAT:

SOME:

RAKENNE,RESURSSIT, JOHTO:

ATTO- AINEET TYÖSSÄOPPIEN – YKSILÖLLINEN POLKU

MIKSI?
- Syrjäytymisen ehkäisy
- Läpäisyn tehostaminen
- Yksilöllisten oppimistapojen huomioiminen
 • ATTO ei erillinen osa

ð Atot usein kompastuskivi erityisesti tekemällä oppiville
MITEN TOIMITAAN?
Puretaan OPS => Yhteistyö ( ammatin opettajat, atto-opettajat/ työpaikkaohjaaja)
Esim. Äidinkieli
ÄI 1-4 / AMM.AINE / TOP
AMMATTIAINE
TOP
Oppiminen
a)
b)
c)
d)
e)

Osaaminen
Oppiminen
a)
b)
c)
d)
e)
Oppiminen

b) + c)

TOTEUTUS
Ohjaus ( oppimisen arviointi)
- työpaikka
- muut ryhmät
- lukio
- pajat
Arvioinnin dokumentointi
SOME
AJANKOHTAISTA kevät 2012:


TIIMIN AC- PALAVERI on 23.1.2012 klo 14-16.
 • Kevään roadshown suunnittelu pyörähti käyntiin 25.11.2011. Tiimimme koostaa yhden pp-esityksen aiheesta Atot työssäoppien. Esitykseen toivotaan esimerkkejä toteutuksista. Vinkkejä hyvistä esimerkeistä voi lähettää Marjalle!
 • Luonnos esityksestä 25.1.2012 : .
 • Täydennä myös edelleen alla olevien linkkien alle esimerkkejä, miten attoja on opittu työssä.

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnonosat työssäoppien

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov
Pakolliset tutkinnon osat 16 ov

Linkkien alle kootaan esimerkkejä, vinkkejä ideoita siitä, miten attoja on opittu työssäoppien, millaisin, tehtävin, toimeksiannoin jne. Miten niitä on arvioitu ja kuka on arvioinut?
Äidinkieli
Toinen kotimainen kieli
Vieras kieli
Matematiikka
Fysiikka ja kemia
Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto
Liikunta
Terveystieto
Taide ja kulttuuri


Attojen arvioinnista:
- Voiko attoja arvioida ammattiosaamisen näytön yhteydessä?
- Miten? Kuka/ketkä?
- Menetelmät ja tyävälineet?
- Dokumentointi?

Esim. Äidinkieli 3: Asiakaspalvelun näytössä viestintä- ja vuorovaikutustaidot
- Voiko asiakas arvioida?
- Miten dokumentoidaan?
- Kyselylomake?

Rakenteellisia haasteita:
Asiakaspalvelun näyttö voi olla 1. vuotena, mutta äidinkieli 3. vasta toisena opiskeluvuotena.
Miten, milloin ja missä näyttö tulisi organisoida, että ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien hallinta voitaisiin tunnistaa ja arvioida?


Tiiminjäsenet:

Tiimin vetäjä: Marja Typpi. p. 046-8515021, marja.typpi(at)omnia.fi

Kpedu ATTO-opinnot:
Erkki Juola ja Tuija Koukkari

Koulutuskeskus Sedu:

Anne-Kaisa Alatalo, koulutuspäällikkö (ATTO, yrittäjyys,lukio)

Tavastia:

Minna Kilkka

Pirko, Pirkanmaan ammattiopisto:

Marjukka Pirinen

Ylä-Savon ammattiopisto:

Tarja Maskulainen (Hanna Moilanen)

Oulun seudun ammattiopisto:

Seija Latvajärvi (Ammattireittihanke, Muhoksen yksikkö)

Helsingin kaupunki (Helpa):

Suvi Lehtinen
Vantaan ammattiopisto Varia:
Vesa Kolehmainen

Koulutuskeskus Salpaus:

Pirkko Lakkonen

YA! (Yrkesakademin i Österbotten):

Ann Christine Söderlund

Keskuspuiston ammattiopisto:

Pekka Pakkala

Omnia (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä):

Riina Kirilova, Sirkka Hulkkonen, Marja Typpi

Sasky ( Sastamalan koulutuskuntayhtymä):

Saara-Leena Kytömäki, Riikka Heimala-Lindqvist


Suuret kiitokset aktiivisesta osallistumisesta tiimien työleirille Tyrnävällä!

Atto -työkirjan sisällön työstäminen aloitettiin yhteisöllisesti Tyrnävällä. Työ jatkuu tiimin työkirjassa, linkki ylhäällä.


Koulutuksen wikissä täydentyy tiimin yhteinen kehittämisprosessi.Työssäoppimisen oppimisympäristöt -koulutuksen wiki on nyt avattu.

http://tyossaoppimisenoppimisymparistot.wikispaces.com/

Käykää sivulla "Prosessi". Sinne on koottu torstaina 24.3. Tyrnävällä käytyjen keskustelujen muisiinpanoja. Täydentäkää osaltanne ja tehkää uusia avauksia.


Koulutuksesta kiinnostuneille on lisätietoja alempana tällä sivulla.Työssäoppimisen oppimisympäristöt - 6 op:n koulutus


Educode ja atto ja avaintaidot -tiimi järjestää Työssäoppimisen oppimisympäristöt -koulutuksen, johon kutsutaan erityisesti atto-opettajia. Koulutuksen tavoiteena on avartaa myös atto -tutkinnonosien oppimista ja arviointia ulos luokkahuoneesta työpaikoille ja muihin autenttisiin ympäristöihin. Koulutuksen laajuus on 6 opintopistettä ja se voidaan sisällyttää opettajan työelämädiplomiin.
Ilmoittautuminen koulutukseen

Koulutukseen pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.
TIIMIN KEVÄT 2011

Kysymyksiä jotka ovat nousseet ajankohtaisiksi:

 • Miten ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia ja elinikäisen oppimisen avaintaitoja voi oppia työssä?
 • Kuinka koulutusjärjestelmä voi oppimisympäristöjä kehittämällä palvella nykyistä paremmin haasteellisia ammattiin koulutettavia?
 • Miten ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osat ja elinikäisen oppimisen avaintaidot voidaan sijoittaa opetussuunnitemaan, jotta ne tukevat opiskelijan työllistymistä ja voidaan vielä koota tutkinnoksikin?
 • Miten opettajien keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö työssäoppimis­paikkojen kanssa saadaan paremmin toimiviksi?

Tiimin alustava suunnitelma


TIIMIN TYÖKIRJA-ALUE: atto2010.wikispaces.com