Recent Changes

Monday, August 10

 1. page 12) Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur, Yrkesakademin i Österbotten edited ... Dokument för arbetslivsperioder för lärare (klicka på dem nedan) Avtal {Avtal Används.docx} …
  ...
  Dokument för arbetslivsperioder för lärare (klicka på dem nedan)
  Avtal {Avtal Används.docx}
  Plan {Plan Används.doc}
  Rapport {Rapport Används.doc}
  Dagbok {Dagbok (3).docx}
  (view changes)
  11:36 pm

Friday, March 20

 1. page 12) Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur, Yrkesakademin i Österbotten edited ... Projektansökan Utvidgade inlärningsperioder {Utvidgade inlärningsperioder.pdf} (klicka för a…
  ...
  Projektansökan Utvidgade inlärningsperioder {Utvidgade inlärningsperioder.pdf} (klicka för att se ansökan)
  Dokument för arbetslivsperioder för lärare (klicka på dem nedan)
  Plan {Plan Används.doc}
  Avtal {Avtal Används.docx}
  Rapport {Rapport Används.doc}
  (view changes)
  4:13 am

Wednesday, February 18

 1. page 12) Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur, Yrkesakademin i Österbotten edited ... Dagbok {Dagbok (3).docx} Dokument för utbildning av arbetsplatshandledare (klicka på dem ned…
  ...
  Dagbok {Dagbok (3).docx}
  Dokument för utbildning av arbetsplatshandledare (klicka på dem nedan)
  Anmälningsblankett {Anmalningsblankett Utbildning APHL.xlsx}
  Arbetstidsuppföljning {Uppföljning av arbetstid.docx}
  Spara dokumenten på egen dator och arbeta med dem därifrån.
  (view changes)
  5:17 am
 2. page 12) Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur, Yrkesakademin i Österbotten edited ... Rapport {Rapport Används.doc} Dagbok {Dagbok (3).docx} Dokument för utbildning av arbetsp…
  ...
  Rapport {Rapport Används.doc}
  Dagbok {Dagbok (3).docx}
  Dokument för utbildning av arbetsplatshandledare (klicka på dem nedan)
  Anmälningsblankett
  Arbetstidsuppföljning {Uppföljning av arbetstid.docx}

  Spara dokumenten på egen dator och arbeta med dem därifrån.
  Mål
  (view changes)
  5:15 am

Wednesday, January 14

 1. page 12) Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur, Yrkesakademin i Österbotten edited ... Modell för Utvidgad inlärning i arbetet (vidareutvecklas under hela projekttiden) {UIA_intera…
  ...
  Modell för Utvidgad inlärning i arbetet (vidareutvecklas under hela projekttiden)
  {UIA_interaktiv modell 5 branscher.pptx}
  Projektansökan Utvidgad inlärning i arbetet {Ansökan Utvidgad IA 6.pdf} 6 {Ansökan Utvidgad IA 6.pdf}Utvidgade inlärningsperioder {Utvidgade inlärningsperioder.pdf} (klicka för
  Dokument för arbetslivsperioder för lärare (klicka på dem nedan)
  Plan {Plan.doc}{Plan Används.doc}
  Avtal {Avtal.docx}{Avtal Används.docx}
  Rapport {Rapport.doc}{Rapport Används.doc}
  Dagbok {Dagbok (3).docx}
  Spara dokumenten på egen dator och arbeta med dem därifrån.
  ...
  arbetsplats och skola (teori + praktik)
  3. Möjliggöra arbetslivsperioder för KEX-lärare
  4. Utbildning av arbetsplatshandledare
  Målgrupp
  Målgruppen i projektet är studerande (låg eller högpresterande studerande) inom läroplansbaserad yrkesexamen, lärare, speciallärare, studiehandledare, kuratorer och arbetsplatshandledare ingår i målgruppen.
  ...
  · utökad handledning för studerande bl.a. med hjälp av smarttelefoner, handledningscirklar (studerande tar del av varandras
  inlärning)
  ...
  arbetslivsperioder för KEX-lärare och yrkeslärare
  · utbildning av arbetsplatshandledare under arbetslivsperioderna

  · sprider modeller vidare till andra intresserade yrkesläroanstalter i Svenskfinland
  · samarbeta med Optima samt senare utbyta erfarenheter
  (view changes)
  6:02 am

More