Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden vertaisarvioinnin työkalujen ja prosessien suunnittelu- ja kehittelyalusta


Vertaisarviointiprosessi, eri osapuolten tehtävät ja aikataulut
  • Vertaiskäynnin käytännön järjestelyt, suunnittelu ja toteuttaminen
    • vertaiskäynnin järjestely ja toteutus toimijoittain. Toimenpiteet ennen käyntiä, sen aikana ja sen jälkeen.
  • Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeissa käytettävä arviointikriteeristö
    • Kriteeristöä käytetään sekä itsearviointiin että vertaisarviointiin
  • Vertaiskäyntien aikataulu


Vertaisarviointikäyntien suunnittelu hankkeittain

Linkki: Vertaisarvioinnin koordinoinnin mallinnus

Mitä on vertaisarviointi?

Ninan diat Aalloilta löytyy täältä http://www.slideshare.net/NinaEskola/vertaisarvioinnista-3533970
Vertaisarviointien suunnittelupalaverit


Mittaristot