Raportointilomakkeet ja niiden lähettäminen
Koulutuksen järjestäjän edustajan allekirjoittama raportti mahdollisine liitteineen toimitetaan annettujen ohjeiden mukaan osoitteella Opetushallitus, Kirjaamo PL 380, 00531 Helsinki.
Lisäksi raportti tulee palauttaa sähköpostilla Nina Eskolalle nina.eskola@pirko.fi .

Lopullisen, kirjaamoon menevän kappaleen tulee allekirjoittaa, se jolla on nimenkirjoitusoikeus (<= siis se joka hakemuksessakin pystyi edustamaan hakijaa)

Soittakaa ja kyselkää, jos raportointiin tai muuhun liittyen on epäselvää!

Raportoinneissa käytettävät lomakkeet löydät täältä.


Raportointien aikataulu koulutuksen järjestäjittäin löytyvät oheisesta taulukosta.
Päivitetty 3.9.2012Kokeilu raportoidaan rahoituspäätöksittäin eli koulutuksen järjestäjittäin. Mikälin samalla koulutuksen järjestäjällä on kokeilussa useita eri malleja useilla eri koulutusaloilla, kokoaa koulutuksen järjestäjän edustaja niistä YHDEN koontiraportin palautettavaksi. Koontiraportissa on kuitenkin hyvä nostaa esiin koulutusala tai malli kohtaiset erot hyötyineen ja haasteineen niin, että lukija tietää, mistä alasta tai mistä mallista on kyse.
  • Jos verkostoituneessa hankkeessa on useampia koulutuksenjärjestäjiä, jotka ovat saaneet oman avustuspäätöksensä, tulee jokaisen antaa omat selvityksensä.
  • Mikäli taas koulutuksenjärjestäjän omassa kokeilussa on useita alahankkeita, tulee oph:lle ja koordinaattoreille toimittaa vain yksi kokoomaraportti, jossa alahankkeiden tulokset on vedetty yhteen.

Raporttien yhteenvedot kootaan omille alasivuilleen:
2008 rahoitusta saaneiden hankkeiden alkukartoitukset
2008 rahoitusta saaneiden hankkeiden väliraportit
2009 rahoitusta saaneiden hankkeiden alkukartoitukset
Syksyllä 2010 palautettujen väliraporttien koonti
Webropol-palautteiden raportit koko maan osalta


Raportointiin liittyvä arkisto