varialogo_rgb.jpg
Vantaan ammattiopisto Varia on monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii neljässä toimipisteessä. Tarjoamme kulttuurialan, liikenteen alan, matkailu-ravitsemis- ja talousalan, sosiaali- ja terveysalan, sähköalan ja tekniikan alan toisen asteen koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Lisätietoja Variasta saat nettisivuiltamme www.varia.fi.

Lyhyt esittely hankkeesta
Laajennetun työssäoppimisen hanketta toteutetaan kolmella opetusalalla: sosiaali- ja terveysalala, tekniikan ala ja matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Kussakin alahankkeessa kehitetään opetusalalle soveltuvia työssäoppimisen malleja. Hankkeen aikana tavoitteena on levittää hyviksi todettuja käytäntöjä koko oppilaitokseen.

Hankkeen keskeiset tavoitteet
1. Löytää ne opiskelijat, joille opintojen suorittaminen laajennetun työssäoppimisen kautta sopii parhaiten
2. Luoda toimintamalli, joka mahdollistaa laajennetun työssäoppimisen kautta opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimispolkujen luomisen ja syventävien opintojen laajemman tarjonnan
3. Kehittää ratkaisuja laajennetun työssäoppimisen huomioimiseen sekä opetussuunnitelmassa että lukusuunnitelmassa
4. Kehittää alueen yritysten osaamistarpeiden parempaa huomioimista ja koulutuksen työelämävastaavuuden tarkentamista opetussuunnitelmassa
5. Kehittää uusia työelämälähtöisiä opetusmenetelmiä
6. Kehittää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista yhdessä hankkeeseen sitoutuneiden työelämän organisaatioiden kanssa
7. Kehittää työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteistyötä yhtenäisen ohjeistuksella ja koulutuksella


Hankkeen tavoitteena olevat tulokset
1. Opiskelumotivaation säilyminen
2. Opiskelijoiden keskeyttämisen väheneminen
3. Opiskelijoiden erilaisten tarpeiden huomioonottaminen opetuksen sisällön ja tukitoimenpiteiden osalta
4. Laajennettujen työssäoppimisjaksojen sisällyttäminen opetussuunnitelmaan
5. Valinnaisten tutkinnon osien tarjonnan lisääntyminen
6. Opiskelijoiden valmistuminen määräajassa
7. Hyvien ammattilaisten valmistuminen
8. Opiskelijoiden parempi työllistyminen toimialan eri työtehtäviin
9. Työelämäyhteistyön tiivistyminen
10. Yritysten parempi työvoiman saanti erityisosaamista vaativiin tehtäviin


Varian hankkeen yhteyshenkilöt
Kehittämispäällikkö Laila Bröcker (etunimi.sukunimi@vantaa.fi) 0400 29 77 40
Projektikoordinaattori Pirjo Vartiainen (etunimi.sukunimi@vantaa.fi) 040 834 8199

Alla Varian alkukartoitus.


Alahankkeiden sivut
Ravitsemis- ja talousala
Tekniikan ala
Sosiaali- ja terveysala

Linkit
Tietoa hankkeesta