Laajennetun työssäoppimisen kokeilu TAO:ssa


Hankkeen PP-esitys

Hankkeen nimi Oppipaikka

Toteutusaika vaihe I 1.10. 2008 – 30.12. 2010

Hankekoordinaattorit Pirjo Ylönen Jaakko Lainio

Hankkeen kuvaus Oppipaikka on uusi tapa yhdistää perinteinen oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus ja oppisopimuskoulutus yhdeksi tutkintoon johtavaksi kokonaisuudeksi. Kysymyksessä on Turun Ammattiopistosäätiön ammattioppilaitoksen ja työelämäverkoston kanssa yhteistyössä käynnistetty hanke työssäoppimisen laajentamiseksi koskemaan entistä laajempaa osaa ammatillista peruskoulutusta. Hankkeen avulla pyritään varmistamaan ammattioppilaitoksesta valmistuvien työllistyminen tarkasti koulutustaan vastaaviin työtehtäviin ja auttamaan yrityksiä löytämään juuri heidän tarpeisiinsa koulutettua uutta työvoimaa. Hankkeessa hyödynnetään TAO:n pitkään jatkuneen työelämäyhteistyön avulla muodostettua työpaikkakouluttajaverkostoa sekä oppilaitoksen ryhmäperiodijärjestelmää, joka mahdollistaa tutkintokohtaisten lukusuunnitelmien toteuttamisen yksilölliseksi muodostuvissa opetusohjelmissa. Käytännössä edellä mainittu järjestelmä toimii siten, että jokaiselle opintonsa aloittavalle opiskelijalle laaditaan heti opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen ”opiskelupolku”, jossa huomioidaan esimerkiksi aikaisemmin suoritetut opinnot, kaksoistutkintotavoite ja muut mahdolliset opiskelu- ja oppimistarpeisiin liittyvät asiat. Suunnitelmassa kolmannen opintovuoden sisältö on muokattu sellaiseksi, että sen opiskelu soveltuu toteutettavaksi lähes kokonaan käytännön työtehtävien yhteydessä oppisopimuskoulutuksena työpaikoilla. Oppipaikka poikkeaa siinä suhteessa perinteisestä oppisopimuskoulutuksesta, että toimintaa ei ole yhdistetty näyttötutkintojärjestelmään, vaan koulutus toteutetaan koko ajan opetussuunnitelmaperustaisena tutkintoon johtavana ammatillisena peruskoulutuksena. Järjestelmää voisi periaatteessa kuvata myös numeroilla 2+1. Toisin sanoen: ensin kaksi vuotta perinteistä ammattikoulua ja sen jälkeen yksi vuosi oppisopimuksessa.


Hankkeen yhteystiedot;

Apulaisrehtori Pirjo Ylönen pirjo.ylonen@taos.fi 041 549 8022

Projektipäällikkö Jaakko Lainio jaakko.lainio@taos.fi 40 508 3953.Linkkejä
Turun ammattiopisto-säätiön internet -sivut
Turun ammattiopisto-säätiö: työssäoppiminen
TAO:sta töihin lehti