11) Suomenselän koulutuskuntayhtymä


Hankkeen PP-esitys 1
Hankkeen PP-esitys 2
Hankkeen PP-esitys 3


PUUALAN LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN - kokeiluhanke Suomenselän koulutuskuntayhtymässä

Ähtärissä toiminut puualan laajennettu työssäoppiminen kokeiluhanke (2008 syksy) liittyi osaksi SeTREENIä, kun Ähtärin ammatti-instituutti fuusioitui Seduun vuoden 2009 alusta.

Puualan laajennettu työssäoppiminen – enemmän opiskelua työpaikalla


Ähtärissä puualalla toteutetaan kokeiluhankkeen aikana laajennettua työssäoppimista jokaiselle opiskelijalle laaditun henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti.
Tavoitteena on
  • Vähentää opintojen keskeyttämisiä ja oppilaitoksesta eroamisia
  • Antaa opiskelijalle aikaa kypsyä ymmärtämään ammattiopintojen merkitys
  • Mahdollistaa opintojen suorittaminen loppuun opiskeluajan päätyttyäkin
  • Mahdollistaa erilaisista vaikeuksista kärsivien erityisopiskelijoiden opiskelu
  • Helpottaa kaksois- ja kolmoistutkinnon suorittamista ja kehittää näitä tutkintoja suorittavien kesäaikaista työssäoppimista
  • Lisätä opiskelemaan hakeutuvien kiinnostusta puualaa ja yleensä ammatillista koulutusta kohtaa
  • Kehittää puualan koulutuksen työelämäyhteyksiä ja -vastaavuutta.
  • Parantaa valmistuvien opiskelijoiden työllisyyttä
  • Opastaa yrittäjyyteen

Yleensä ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyy 20 opintoviikon mittainen työssäoppimisjakso. Ähtärissä puualalla on mahdollista opiskella työpaikalla 20 – 50 opintoviikkoa, joskus jopa 80. Opiskelija siirtyy laajennetun työssäoppimisen piiriin yleensä toisena opiskeluvuotenaan, kun puusepän tarvitsemat koneistuksen, viimeistelyn ja pintakäsittelyn perustaidot on opittu sekä välttämätön työturvallisuus-, yleisaine- ja ammattiteoriaopetus annettu.
Laajennettuun työssäoppimiseen siirtyminen on aina vapaaehtoista. Opiskelija käy oppilaitoksella suorittamassa teoriaopintojaan noin 1–4 kertaa kuukaudessa.

Kokeiluissa hyötyvät kaikki osapuolet. Jos koulumuotoinen opiskelu ei suju, voidaan opiskelijalle antaa mahdollisuus suorittaa opintojaan alan yrityksessä työssäoppien. Myös lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaminen ammattiopintojen yhteydessä helpottuu. Myös oppilaitoksen ja yritysten välinen yhteistyö lisääntyy ja opetusta voidaan kehittää paremmin työelämän vaatimuksia vastaavaksi. Pitkään jatkuva työssäoppiminen hyödyttää monipuolisesti sekä opiskelijaa että yritystä. Opiskelija voi myöhemmin saada tutusta yrityksestä vakituisen työpaikan ja yritys palvelukseensa kokeneen ammattilaisen.


Timo Toivola
Sedu Ähtäri Koulutie
gsm. 040 868 0311
timo.toivola@sedu.fi