Laajennetun työssäoppimisen kokeilut
Verkosto- ja sidosryhmätapaaminen
10. ja 11.12.2009
Paikka: Paasitorni Karl Lindahl 1 ½ kerros
kollaasi1.jpg

Kiitokset kaikille seminaariin osallistuneille!

Yhteistyöterveisin,
Lauri Kurvonen ja Nina Eskola

Ohjelma: 10.12.2009
Klo


8.30 – 9.00
Aamupala

9.00 -10.00
Päivän alustus:
Dialogi aiheista: "Työelämän näkemyksiä laajennetun työssäoppimisen toteutuksesta"
  • Suhdannevaihteluiden vaikutukset työssäoppimisen laajentamiseen
  • Opiskelijan ohjaus ja tuki työpaikoilla
  • Oppimisen ja työnteon vuoropuhelu
Lauri Kurvonen Oph, Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto ja Sointu Toivonen Palvelualojen ammattiliitto
10.00 -10.40
Aiemmin käynnistyneet hankkeet 2 x 13min esitys + 5 min keskustelu
pj. Nina Eskola
10.40 – 11.30
Uudet hankkeet 3 x 10min esitys + 5 min keskustelu
pj. Nina Eskola
11.30 – 12.30
Lounastauko

12.30 – 15.15
Mikä hankkeissa hiertää? GalleryWalk teemoittain väliraporttien ja hankkeista nousseiden kysymysten pohjalta. Työstäminen ryhmissä 12.30 – 14.15, Kahvit työskentelyn lomassa
Esittelyt 6 x 8 min 14.15 – 15.15
pj. Nina Eskola
15.15 – 16.00
Aiemmin käynnistyneet hankkeet 2 x 13min esitys + 5 min keskustelu
pj. Nina Eskola
Ohjelma: 11.12.2009
Klo


8.30 – 9.00
Aamukahvit ja tervetuloa

9.00 -10.15
Verkostoituminen hankkeissa. Päivi Kukkonen esittelee heidän kehittämänsä arviointityökalun. Vertaisarvioinnista sopiminen. Arviointiparit ja aikataulut. Kriteeristöt ja niistä sopiminen. Muu yhteistyö, vierailut, levittämisseminaarit yms..
pj. Nina Eskola
Päivi Kukkonen
10.15 – 11.30
Aiemmin käynnistyneet hankkeet 4 x 13min esitys + 5 min keskustelu
pj. Nina Eskola
11.30 – 12.30
Lounastauko

12.30 – 14.00
Aiemmin käynnistyneet hankkeet 3 x 13min esitys + 5 min keskustelu
Uudet hankkeet 2 x 10min esitys + 5 min keskustelu
j. Nina Eskola
14.00 – 14.30
Kahvi

14.30 – 15.
Uudet hankkeet 2 x 10min esitys + 5 min keskustelu
pj. Nina Eskola
15.00 – 15.15
Loppu yhteenveto
Lauri Kurvonen