Lyhyt esittely organisaatiosta ja hankkeesta


Omnia on monialainen noin 7000 opiskelijan oppilaitos, joka järjestää ammatillista koulutusta Espoon ja Kirkkonummen alueella. Omnian jäsenkunnat ovat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. Henkilöstöä on yli 600 ja toimipisteitä on 7.

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluja toteutetaan eri koulutusaloilla ja eri tutkinnoissa seuraavien kokeiluideoiden ja
hankesuunnitelman mukaisesti:
1. Duunissa tutkinto (merkonomit, datanomit)
2. LYHTY (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja)
3. ATATVER (Kotitalous- ja kuluttajapalvelut sekä puhdistuspalvelut)
4. TAITAJAKSI (eri alat, tavoitteena osaaminen, joka ammattitaitokilpailuissa arvioidaan
kiitettävälle tasolle)

Toimenpiteet:
- Laajennetun työssäoppimisen määrittäminen
- Työssäoppimisen toimintamallin ja ohjauksen kehittäminen
- Toimijoiden koulutus
- Laajennetun työssäoppimisen markkinointi opiskelijoille
- Laajennettua työssäoppimista tukevan verkko-opetuksen ja -ohjauksen kehittäminen
- Opiskelijahuollon organisointi oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvassa koulutuksessa
- Koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen yhteisen verkoston luominen keskustelu- ja
kehittämisfoorumiksi, jolloin opitaan myös toisten kokemuksista ja saadaan ideoita omiin
toteutuksiin.
- Työssäoppimispaikkarekisterin laadullinen kehittäminen

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet

Omnian keskeisimmät tavoitteet ovat keskeytttämisten vähentäminen ja läpäisyasteen nostaminen. Ne on mahdollista saavuttaa seuraavien välitavoitteden avulla:
Laajennetun työssäoppimisen kokeilu lisää opiskelijoiden yksilöllisiä mahdollisuuksia
työelämälähtöiseen, käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun. Kokeiluihin sisältyy opettajien ja
työpaikkaohjaajien koulutusta tavoitteena tunnistaa osaaminen ja kehittää työpaikalla tapahtuvaa
oppimista tarkoituksenmukaisiksi, pedagogisesti mielekkäiksi työelämän tehtäväkokonaisuuksien
mukaisiksi prosesseiksi, jolloin myös työpaikat voivat paremmin hyötyä opiskelijan työpanoksesta ja
oppimisesta tulee mielekkäämpää. Työssäoppimisen prosessit jäsennetään uudistettujen tutkintojen
perusteiden mukaisiksi ja toisaalta laajennetusta työssäoppimisesta saatuja kokemuksia hyödynnetään
tutkintojen perusteiden uudistamistyössä. Myös ammattiosaamisen näyttöjen selkiyttäminen lisääntyneen
yhteistyön ja vuorovaikutuksen myötä.

Tärkeimmät odotettavissa olevat tulokset

- Kevät 2009 ensimmäiset "pudokkaat" valmistuvat datanomeiksi ja merkonomeiksi (tavoite 10 opiskelijaa)
- Syksy 2009 Laajennettu top näkyy opiskelijoiden hopseissa
- "kateissa" olevien opiskelijoiden määrä pienenee
- 15 uutta hankkeen piirissä olevaa opiskelijaa valmistuu
- kevät 2010 läpäisyaste on noussu < 50 -> 60
- valmistuvat opiskelijat työllistyvät haluamiinsa yrityksiin
- Syksy 2010 laajennettu työssäoppiminen on vakiintumassa
- Kokeilujen parhaat käytännöt on tunnistettu, mallinnettu ja konseptoitu siirrettäväksi

Hankkeen yhteystiedot:


Sirkka Hulkkonen, puh.09-231 98823, 050 3078153

sirkka.hulkkonen@omnia.f


Omnian työssäoppimiseen liittyviä sivustoja
Nuorten työpajat/ Avoimet harjoittelupaikat
Työssäoppiminen Omniassa
Toisen asteen työssäoppiminen
TOP -verkkopalvelu
Työssäoppimiseen liittyviä lomakkeita
Työpaikkaohjaajan opas
Hyvä Diili - Oppisopimus


Topinvirrassa -seminaari Espoossa 5.5.2010


Topin virrassa -seminaarissa keskiviikkona 5.5. puhuttiin työssäoppimisesta: erilaisten
oppimisympäristöjen hyödyntämisestä ohjaamisen ja kehittämisen näkökulmasta sekä
ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien oppimisesta työpaikalla. Kiinnostava aihe
kokosi yhteen 54 työelämän ja yhteistyökumppaneiden edustajaa sekä omnialaista
kehittäjää. Seminaarissa kuultiin eri osahankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä.
Seminaarin upean päätöstarjoilun järjesti ryhmä cateringalan oppisopimusopiskelijoita
tutkintosuorituksenaan. Seminaarin järjestivät TOPO-hanke ja Laajennetun työssäoppimisen
kokeilut -hanke. Seminaarin aineistot ja teemaryhmien tuotokset löytyvät seminaarin
yhteisösivuilta: http://topinvirrassa.ning.com
Myös aiheiden käsittely jatkuu. Tervetuloa mukaan verkkokeskusteluun!

Linkkejä esityksiin:Esitys 18.3.2009